Decizia CCR nr. 348/2014 privind art 650 alin 1 din Codul de procedura civila

Decizia CCR nr. 348/2014 privind art. 650 alin. 1 din Codul de procedură civilă referitoare la instanţa de executare

Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 529 din data de 16 iulie 2014 a publicat Decizia Curţii Constituţionale nr. 348/2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 650 alin. (1) şi art. 713 alin. (1) din Codul de procedură civilă.

Potrivit Deciziei, începând cu data de 16 iulie 2014, sunt neconstituţionale dispoziţiile art. 650, alin 1 din Codul de procedură civilă, care stipulează că “instanţa de executare este judecătoria în circumscripţia căreia se află biroul executorului judecătoresc care face executarea, în afara cazurilor în care legea dispune altfel”.

Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de SC Lapmor Impex SRL în dosarul nr. 8065/236/2013 aflat pe rolul Judecătoriei Giurgiu, iar în motivarea acesteia, autorul susţine, în esenţă, că dispoziţiile legale criticate sunt neconstituţionale, întrucât stabilesc un criteriu subiectiv atunci când se decide cu privire la competenţa teritorială a instanţelor judecătoreşti să soluţioneze contestaţiile la executare în materie civilă. Art. 713 din Codul de procedură civilă stabileşte competenţa de judecată a contestaţiilor la executare în favoarea instanţei de executare, iar instanţa de executare este definită în art. 650 alin. (1) din Codul de procedură civilă ca fiind judecaătoria în circumscripţia căreia se află biroul executorului judecatoresc care face executarea.

În opinia sa,egalitatea în drepturi este încalcată prin lăsarea la latitudinea creditorului a dreptului de a-şi alege instanţa prin alegerea executorului judecatoresc din circumscripţia unei anumite judecătorii.

Faţă de excepţia invocată, Curtea Constituţională a constatat că, în mod evident, prevederile art. 650 alin. 1 din Codul de procedură civilă nu întrunesc exigenţele de claritate, precizie şi previzibilitate şi sunt incompatibile cu principiul fundamental privind respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor, prevăzut de art. 1, alin. 5 din Constituţie.

Aşa fiind Curtea nu poate decât să concluzioneze în sensul că textul de lege supus controlului de constituţionalitate permite un criteriu subiectiv de apreciere din partea uneia dintre părţile în lititgiu, ceea ce echivalează cu lipsa stabilirii cu precizie a instanţei de executare competente, respectiv cu imposibilitatea cunoaşterii de către debitor, în cauza dată, a acestei instanţe. Rezultă că o asemenea soluţie normativă afectează garanţiile constituţionale şi, implicit, cele convenţionale care caracterizează dreptul la un proces echitabil. 

Faţă de aceste considerente, Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 650, alin. 1 din Codul de procedură civilă.

Pentru mai multe detalii ve rugam sa accesati link-ul urmator: Pierdut Instanta de executare. Gasitorului recompensa.