Atributii

B.E.J. Dobranici Doina Crenguta functioneaza in conformitate cu Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, Regulamentul de aplicare a Legii 188/2000, Statutul profesiei de executor judecatoresc, Codul de Procedura Civila  si are urmatoarele atributii:

1.Punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii:

 1.1. Executari directe

  •  Evacuari;
  •  Puneri in posesie;
  •  Predari de bunuri

Granituiri, servituti, etc.
1.2 Executari indirecte:

  • Urmarirea mobiliara a creantelor;
  • Urmarirea imobiliara a creantelor.

 1.3 Popriri

Recuperarea creantelor prin poprirea conturilor debitorilor-persoane fizice/juridice de drept privat si ale debitorilor-persoane de drept public (institutii, autoritati ale statului precum Ministerul Finantelor, ANRP, Administratia Fondului pentru Mediu, Primarii s.a.)

2.Notificarea actelor judiciare si extrajudiciare;

3.Comunicarea actelor de procedura;

4.Recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante;

5.Aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca;

6.Constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de procedura civila;

7.Intocmirea proceselor – verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila;

8.Intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz;

9.Consultatii in legatura cu constituirea actelor executionale;

10. Orice alte acte sau operatiuni date de lege in competenta executorului judecatoresc.

Compentente teritoriale

Competenta teritoriala a Biroului Executorului Judecatoresc Dobranici Doina Crenguta se intinde pe tot cuprinsul Curtii de Apel a Municipiului Bucuresti.