B.E.J. Crenguta-Doina Dobranici

Cartea de vizita a executorului

Biroul Executorului Judecatoresc Dobranici Doina Crenguta este unul dintre birourile reprezentative din Bucuresti.

Crenguta-Doina Dobranici a dobandit o bogata experienta practica in cei sase ani de activitate ca avocat in cadrul Baroului Bucuresti, unde a profesat din martie 1997 pana in martie 2003, moment de la care, in urma promovarii examenului pentru executori judecatoresti definitivi si in baza Ordinului Ministrului Justitiei nr. 522/C/2003 a fost numita in functia de executor judecatoresc in circumscriptia Curtii de Apel Bucuresti.

Biroul nostru dispune de personal calificat cu o bogata experienta profesionala, oferind servicii de inalta calitate si in permanenta concordanta cu etica profesionala.

Acte necesare la depunerea dosarului

  • Cererea de executare silita adresata B.E.J.Crenguta-Doina DOBRANCI;
  • Titul executoriu in original;
  • Mandat de reprezentare sau imputernicire avocatiala (in cazul in care creditorul este reprezentat de un avocat);
  • Extras emis de O.N.R.C. privind starea actuala a societatii debitoare;
  • Taxa judiciara de timbru in valoare de 20 lei/fiecare titlu executoriu.